Regulamin

Reklamacje i zwroty

  1. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres firmy z dopiskiem „Reklamacja”.
  2. Koszt odesłanego towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu i przesyłki lub zaoferuje inny produkt.
  3. Kupujący może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki m.in. na podstawie gotowego do wykorzystania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wraz ze zwracanym produktem należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego wraz z wszelkimi płatnościami, w tym kosztami dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem, że jeśli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, to kupującemu zostaną zwrócone jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) –Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisaćnazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,numer faksu i adres e-mail] –Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) –Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) –Imię i nazwisko konsumenta(-ów) –Adres konsumenta(-ów) –Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) –Data (*) Niepotrzebne

FORMULARZ REKLAMACYJNY (WZÓR)